De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een
holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld
als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt
ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.
Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes
geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de
werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 1. Energie
  Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
  Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis
  bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de
  overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer
  je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet
  optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te
  zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van
  de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven. Ik gebruik de volgende werkvormen om het te kort aan energie aan te vullen en evt geblokkeerde energie weer in beweging te brengen: Reiki, Balansstenen, Bloesemremedies, Yogastrekkingen en  Ademtechnieken. Daarnaast wordt gekeken naar hoe zich energiek te voelen in het dagelijks leven en het eigen energieniveau op peil te houden. Oa dmv goede zelfzorg en zelf leren voelen wat men nodig heeft en dit ook uit te dragen of te doen.
 2. Prikkeloverdracht
  De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden
  prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook
  andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het
  zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.
  Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te
  kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,
  bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden
  doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen
  functioneren en herstellen. Voor het verbeteren van de prikkeloverdracht gebruik ik de volgende werkvormen: Reattach en Starremedies. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een goede samenwerking tussen lichaam en geest. Dit oa door lichaamsgericht werk en Reiki.
 3. Drainage
  In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door
  afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde
  lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of
  bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een
  overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of
  bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige
  omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te
  scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam
  daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het
  lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook
  niet goed meer worden opgenomen. Ik geef adviezen over het voorkomen van overbelasting van afvalstoffen daarnaast doe ik Oldpain2go behandelingen om pijn, onysteking en spanning af te voeren en herstel van cellen plaats te laten vinden door betere doorbloeding in die gebieden.
 4. Voeding
  Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is
  één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een
  scherpe geest.
  Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan
  een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin
  veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je
  constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden. Ik geef waar nodig handvatten om te onderzoeken wat goede voeding is voor iemand. Wat heeft zijn of haar lichaam nodig om zich gezond en energie te voelen. Eea ondersteun ik ook met Oldfat2go behandelingen
 5. Geestelijk welzijn
  Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele
  aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en
  gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook
  fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten,
  zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de
  belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen,
  te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in
  de toekomt in balans te blijven. Alle aspecten worden besproken en er wordt gekeken hoe deze kunnen bijdragen aan het oplossen van de hulpvraag. Ervaren emoties worden gekoppeld aan lichamelijke gewaarwordingen en gedachten. Afhankelijk van de persoon wordt gekeken naar de beste ingang om patronen te ontdekken en niet helpende patronen te veranderen. Dit door een samenspel van:  ademtechnieken, ontspanningsoefeningen, reattach, Oldpain2go, Starremedies, Lichaamsgericht werk, technieken uit de nlp en psychologie en focussen.

Tekst BATC 5 principes aangevuld met mijn behandelingen die daarbij passen. Copyright 22-01-2022 BATC. Voor de tekst over de principes klik hier.