Variaties op de vijf natuurgerichte principes worden van oudsher al over de hele wereld gebruikt, maar in Nederland is deze vorm van de vijf natuurgerichte principes pas enkele jaren geleden door de BATC geïntroduceerd.  Hierdoor werken alle therapeuten van de BATC volgens de vijf natuurgerichte principes, te weten: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat jij op een holistische wijze wordt benaderd, het geen concreet betekent dat alle aspecten van je lichaam worden meegenomen in de analyse en er afhankelijk van je situatie verschillende methodes kunnen worden gehanteerd om je te helpen. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

  1. Energie

Alles om ons heen bestaat uit energie. Zo is er de grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld je lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om je heen, je chakra’s en je auraveld.

Doordat alles in en om je heen uit energie bestaat, wordt het wereldwijd gezien als basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. Het energetisch systeem van je lichaam kan bij een laag energieniveau ook niet optimaal werken. Als er in je lichaam een te kort is aan energie of de energiestroom (gedeeltelijk) is afgesloten, ontvangt je zenuwstelsel onvoldoende informatie waardoor delen van je lichaam ontregeld kunnen raken.  Het heeft daarom prioriteit om het te kort aan energie aan te vullen en eventueel de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen, zodat je energieniveau weer in balans is. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren en kan er dus geen genezing plaatsvinden.  Ik gebruik de volgende werkvormen om het te kort aan energie aan te vullen en evt geblokkeerde energie weer in beweging te brengen: Reiki, Balansstenen, Bloesemremedies, Yogastrekkingen en  Ademtechnieken. Daarnaast wordt gekeken naar hoe zich energiek te voelen in het dagelijks leven en het eigen energieniveau op peil te houden. Oa dmv goede zelfzorg en zelf leren voelen wat men nodig heeft en dit ook uit te dragen of te doen.

  1. Prikkeloverdracht

Als het energieniveau in balans is, moet er gekeken worden of de prikkeloverdracht in je lichaam goed functioneert. De prikkeloverdracht komt tot stand door middel van je zenuwstelsel. Deze functioneert als een soort telefoonverbinding tussen je hersenen en de rest van je lichaam.  Het wordt dan ook niet voor niets het communicatienetwerk van het lichaam genoemd.  Het communiceren tussen je hersenen en je lichaam gebeurt door middel van prikkels. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden signalen van delen van je lichaam niet duidelijk doorgegeven, waardoor sommige functies van je lichaam kunnen stagneren. Ook andersom kan je zenuwstelsel niet aan je hersenen doorgeven wat een bepaald lichaamsdeel wel of niet nodig heeft. Doordat het communicatienetwerk verstoord wordt door een gebrek aan prikkeloverdracht, kunnen je hersenen dus ook niet aan je lichaam doorgeven dat mogelijk de drainage onvoldoende is of dat er te weinig gezonde voedingsstoffen binnen komen.  Voor het verbeteren van de prikkeloverdracht gebruik ik de volgende werkvormen: Reattach en Starremedies. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een goede samenwerking tussen lichaam en geest. Dit oa door lichaamsgericht werk en Reiki.

  1. Drainage

Als de prikkeloverdracht goed functioneert, is het belangrijk te kijken naar de drainage in je lichaam. In deze hectische maatschappij wordt niet alleen je lichaam, maar ook je geest regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Zo zijn bijvoorbeeld slechte stoffen in voeding een vorm van stoffelijk vergif en is stress en vorm van geestelijk vergif. Doordat je lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, moet je je lichaam draineren om deze gifstoffen af te kunnen voeren. Veel waterdrinken is hier ene eenvoudig voorbeeld van. Als het draineren om welke reden dan ook niet gebeurt, kan je lichaam geen voedingsstoffen meer opnemen en ook geen emotionele ballast meer verwerken waardoor het genezingsproces wordt vertraagd. Het is daarom van belang dat je regelmatig je lichaam helpt met het reinigen van afvalstoffen. Voor het loslaten van zaken en het reinigen van lichaam en geest wordt gebruik gemaakt van: Reattach, Starremedies, technieken uit de NLP, focussen, innerlijke criticus, bodydrum release, evt emdr enlichaamsgericht werken.

  1. Voeding

Als geconstateerd is dat he lichaam goed draineert, moet worden bekeken of je lichaam de juiste fysieke en geestelijke voeding ontvangt. De fysieke vorm van voeding is niet altijd voedend voor je lichaam. Zo is gemodificeerd eten minder voedzaam, maar dat is niet de enige boosdoener. Niet ieder lichaam is van nature even verdraagzaam voor bepaalde voeding. Daarbij is verdraagzaamheid van voeding ook onderhevig aan veranderingen in je lichaam of omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde voeding opeens een negatieve uitwerking krijgt op je lichaam. Et moet daarom bij iedereen klacht worden bekeken of je lichaam in de nieuwe situatie wel de juiste voeding tot zich krijgt.  Ook is de geestelijke vorm van voeding niet altijd goed voor je lichaam. Natuurlijk heeft vreugde een positief effect op het lichaam, maar de invloed van jaloezie of boosheid mag ook niet onderschat worden. Door je bewust te zijn van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zul je sneller genezen. Al met al is goed voeding dus nodig om je lichaam optimaal te laten functioneren. Bij een gesprek aan passende voeding, komen er te veel gifstoffen in je lichaam waardoor je hersenen geen geestelijke ballast kunnen verwerken. Afhankelijk van de vraagstelling zal aandacht worden besteed aan voeding ende effecten van voeding op lichaam en geest. De wijze waarop voeding wordt ingezet bij bepaalde emoties. Wat is goede voeding voor een persoon ?Laten ervaren wat bepaalde voedingsstoffen voor effect hebben op lichamelijk en geestelijk welbevinden. Vanzelfsprekend veel aandacht voor geestelijke voeding en gifstoffen. Welke patronen en denkbeelden zijn er die eigenlijk gif zijn voor die persoon en hoe kunnen deze losgelaten worden? Of is het mogelijk deze meer helpend te maken? Werkvormen die gebruikt worden zijn: Diverse technieken uit CGT en psychologie, focussen, gespreksvoering, lichaamsgericht werken, Reattach en Starremedies.

  1. Psyche

Als je lichaam de juiste voeding tot zich krijgt, blijft als laatste de psyche over. Fysieke, geestelijke, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar emoties en gedragspatronen te kijken. Door je bewust te zijn van bepaalde belemmerende emoties en patronen die mogelijk je helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe je ze op een gezonde manier kunt doorbreken en los kan laten. Zonder de verwerking van de psychische ballast kan je genezingsproces simpelweg niet worden voltooid. Alle aspecten worden besproken en er wordt gekeken hoe deze kunnen bijdragen aan het oplossen van de hulpvraag. Ervaren emoties worden gekoppeld aan lichamelijke gewaarwordingen en gedachten. Afhankelijk van de persoon wordt gekeken naar de beste ingang om patronen te ontdekken en niet helpende patronen te veranderen. Dit door een samenspel van:  ademtechnieken, ontspanningsoefeningen, reattach, Starremedies, Lichaamsgericht werk, technieken uit de nlp en psychologie en focussen.